Văn hóa ứng xử trên xe buýt

Văn hóa ứng xử trên xe buýt

Không phủ nhận những năm gần đây, loại hình vận tải công cộng mũi nhọn là xe buýt đã có nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ giúp người dân thoải mái hơn, thuận tiện hơn khi sử dụng dịch vụ. Thế nhưng, song song với những biện pháp này thì vẫn còn đó rất nhiều những “con sâu làm rầu nồi canh”, khiến chất lượng dịch vụ đi xuống, đặc biệt là trong văn hóa ứng xử, tác phong phục vụ với chính những khách hàng của mình.