Hà Nội: Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát thông tin trên không gian mạng

LINH DƯƠNG
Chia sẻ

Giaothonghanoi - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 287/KH-UBND về xây dựng văn hóa ứng xử trên không gian mạng của thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025.

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội xử phạt hành chính đối tượng vi phạm đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội. 

Theo đó, các cấp, các ngành thành phố sẽ đa dạng hóa hình thức, chú trọng tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện nội dung trên. Đồng thời, triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức khi tham gia hoạt động cung cấp, quản lý, sử dụng thông tin trên mạng, tập trung vào các nhóm đối tượng thường xuyên tham gia và có ảnh hưởng trên mạng xã hội…

Bên cạnh đó, xây dựng, tham mưu đề xuất với các cấp có thẩm quyền xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm đáp ứng tốt thực tiễn phát triển, ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập trên môi trường mạng; nâng cao chất lượng nội dung thông tin phục vụ việc học sinh truy cập mạng, đổi mới cách thức tương tác giữa nhà trường với gia đình và học sinh, góp phần thực hiện chuyển đổi số một cách hiệu quả, phù hợp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Các cơ quan chức năng thành phố cũng tăng cường công tác kiểm tra, rà soát thông tin trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng không gian mạng để phát tán thông tin xấu độc; thông tin vi phạm pháp luật; giả mạo cơ quan, tổ chức của thành phố; các hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

Song song thực hiện các nội dung trên, các cấp, các ngành thành phố sẽ tăng cường thông tin tích cực, tạo môi trường thông tin lành mạnh, hạn chế các thông tin xấu độc, ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội. Nâng cao chất lượng cung cấp thông tin, trang bị các kiến thức, kỹ năng viết tin bài cho cán bộ phụ trách viết tin bài trên trang, cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước thành phố.

Đặc biệt là huy động sự tham gia của các tầng lớp Nhân dân Thủ đô trong phát hiện, đấu tranh với thông tin giả, thông tin xấu độc trên không gian mạng, thông tin trên không gian mạng có ảnh hưởng xấu đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ em.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị; chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn có hình thức tuyên truyền phù hợp, chú trọng đến việc bảo đảm an toàn, lành mạnh cho “người yếu thế” trên không gian mạng.

Các cơ quan báo chí thành phố tuân thủ định hướng của Ban Tuyên giáo Thành ủy và hướng dẫn công tác tuyên truyền của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội trong công tác tuyên truyền, tổ chức tuyên truyền trên báo chí, mạng xã hội do cơ quan báo chí quản lý về xây dựng văn hoá ứng xử trên không gian mạng.

Tin liên quan