Hà Nội đã sẵn sàng vận hành đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Hà Nội đã sẵn sàng vận hành đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Giaothonghanoi - Theo Hội đồng kiểm tra Nhà nước, tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông đã đủ điều kiện đưa vào khai thác thương mại giai đoạn đầu. Hà Nội cũng đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để có thể tiếp nhận và đưa vào vận hành.