Hà Nội chính thức có tên 27 đường, phố mới

Hà Nội chính thức có tên 27 đường, phố mới

Giaothonghanoi - Thành phố Hà Nội đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn năm 2020, gồm 27 đường, phố đề nghị đặt tên mới (trong đó 10 đường, phố mang tên địa danh và tên khác; 17 đường, phố mang tên danh nhân) và 3 phố điều chỉnh độ dài của 11 quận, huyện, thị xã...
Hà Nội có thêm 31 tuyến đường, phố mới

Hà Nội có thêm 31 tuyến đường, phố mới

Giaothonghanoi - Chiều 4/12 tại kỳ họp thứ 11 HĐND TP, các đại biểu đã thảo luận thông qua nghị quyết về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn. Với 95/95 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Nghị quyết đã chính thức được thông qua.