Bảo vệ trẻ em nữ khi đi phương tiện công cộng như thế nào?

Bảo vệ trẻ em nữ khi đi phương tiện công cộng như thế nào?

Liên tiếp trong thời gian gần đây đã xảy ra những trường hợp bạo hành, sàm sỡ, quấy rối tình dục đối với hành khách trên các phương tiện vận tải hành khách công cộng, gây lo sợ và bức xúc trong dư luận, nhất là với các em gái. Những hành vi biến thái đó sẽ còn gia tăng nếu như các hành khách không có kĩ năng xử lý với các tình huống ở nơi công cộng.