Giấy chứng thực đăng ký xe thế chấp ngân hàng hết hiệu lực bị phạt như thế nào?

Giấy chứng thực đăng ký xe thế chấp ngân hàng hết hiệu lực bị phạt như thế nào?

Giaothonghanoi - Phương tiện khi tham gia giao thông khi đã thế chấp xe cho ngân hàng thì khi tham gia giao thông cần có bản sao chứng thực Giấy đăng ký phương tiện giao thông và bản gốc giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực. Nếu bản gốc giấy biên nhận của tổ chức tín dụng hoặc bản sao chứng thực giấy đăng ký xe hết hiệu lực thì sẽ bị xử phạt với lỗi không có Giấy đăng ký xe.