Cầu Thăng Long: Cây cầu của tình hữu nghị Việt - Xô

Cầu Thăng Long: Cây cầu của tình hữu nghị Việt - Xô

Giaothonghanoi - Đã 30 năm trôi qua kể từ ngày Liên bang Xô Viết (Liên Xô) tan rã, nhưng một trong những chứng tích của tình hữu nghị giữa Việt Nam và quê hương của cuộc Cách mạng tháng Mười vĩ đại vẫn đang tồn tại. Đó chính là cầu Thăng Long - cây cầu của tình hữu nghị Việt Nam - Liên Xô.