Đề xuất giá vé metro Bến Thành - Suối Tiên cao nhất 24.000 đồng/lượt

Đề xuất giá vé metro Bến Thành - Suối Tiên cao nhất 24.000 đồng/lượt

Giaothonghanoi - Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Giao thông Vận tải Tp. Hồ Chí Minh) vừa có văn bản góp ý phương án giá vé tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên, trong đó thống nhất giá vé do Ban Quản lý đường sắt đô thị Tp. Hồ Chí Minh đề xuất là 9.000 – 24.000 đồng mỗi lượt.
Tư vấn metro số 2 Bến Thành-Tham Lương chấm dứt hợp đồng

Tư vấn metro số 2 Bến Thành-Tham Lương chấm dứt hợp đồng

Giaothonghanoi - Ban Quản lý đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi UBND TP Hồ Chí Minh về tình hình triển khai tuyến metro số 2 Bến Thành-Tham Lương, trong đó cho biết tư vấn thực hiện dự án (tư vấn IC) đã thông báo chấm dứt Hợp đồng tư vấn IC.