Người phụ nữ đốt khu nhà 5 tầng ở Phú Đô có thể đối mặt án tử

Người phụ nữ đốt khu nhà 5 tầng ở Phú Đô có thể đối mặt án tử

Giaothonghanoi - Hành vi của người phụ nữ trong clip là rất táo bạo, liều lĩnh và bất thường hiếm gặp, bởi vậy nếu quá trình xác minh sự việc cho thấy có dấu hiệu cho thấy người phụ nữ này không bình thường thì phải tiến hành giám định tâm thần để xác định mức độ nhận thức khả năng điều khiển hành vi của người phụ nữ này. Trường hợp người phụ nữ này là người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi thì sẽ không xử lý hình sự và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.