Trả lại tên gọi “trạm thu phí”: Đừng để lặp lại sự tùy tiện

Trả lại tên gọi “trạm thu phí”: Đừng để lặp lại sự tùy tiện

Giaothonghanoi - Bộ GTVT vừa công bố dự thảo Thông tư 49 sửa đổi Quy định về xây dựng tổ chức và hoạt động của trạm thu phí dịch vụ đường bộ. Điều bất ngờ trong bản dự thảo này là việc Bộ GTVT chính thức trả lại tên gọi “trạm thu phí”. Bất ngờ bởi đây chính là tên gọi nguyên bản của các trạm thu phí BOT từ lúc hình thức đầu tư xây dựng công trình giao thông này xuất hiện lần đầu tiên ở Việt Nam.