Đề xuất cao tốc Hà Nội-Hải Phòng chỉ thu phí điện tử không dừng

Đề xuất cao tốc Hà Nội-Hải Phòng chỉ thu phí điện tử không dừng

Giaothonghanoi - Trên cơ sở xem xét 12 tuyến cao tốc đang thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ và thống nhất giữa với Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI), Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề xuất Bộ Giao thông Vận tải lựa chọn tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng để triển khai thí điểm chỉ áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng.