Loạt biển chỉ dẫn ngô nghê giữa lòng Thủ đô

Loạt biển chỉ dẫn ngô nghê giữa lòng Thủ đô

Hệ thống biển báo giao thông, cụ thể là biển báo chỉ dẫn là một phần quan trọng trong giao thông đường bộ. Hệ thống biển báo này có tác dụng cung cấp thông tin, hướng dẫn cho người tham gia giao thông những thông tin cần thiết, giúp việc tham gia giao thông thuận lợi hơn.