Hà Nội: Tạm giữ 122 phương tiện vi phạm giao thông

Hà Nội: Tạm giữ 122 phương tiện vi phạm giao thông

Giaothonghanoi - Ngày 19/9, lực lượng cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 708 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; tạm giữ 122 phương tiện, 220 bộ giấy tờ, tước 83 giấy phép lái xe.
Hà Nội: Thu hồi phù hiệu 750 phương tiện

Hà Nội: Thu hồi phù hiệu 750 phương tiện

Giaothonghanoi - Sở GTVT Hà Nội vừa thu hồi phù hiệu, biển hiệu của 750 phương tiện vi phạm tốc độ thông qua trích xuất dữ liệu trên hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị GSHT của Cục Đường bộ Việt Nam từ tháng 7/2023.
Xử lý 698 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Xử lý 698 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Giaothonghanoi - Ngày 30/8, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 698 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 176 phương tiện, 259 bộ giấy tờ, tước 83 giấy phép lái xe; xử lý 18 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường thủy.
Xử lý 248 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Xử lý 248 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Giaothonghanoi - Ngày 22/8, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 248 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 80 phương tiện, 91 bộ giấy tờ, tước 31 giấy phép lái xe. Xử lý 18 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường thủy.
Tạm giữ 166 phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Tạm giữ 166 phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Giaothonghanoi - Lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 703 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 166 phương tiện, 305 bộ giấy tờ, tước 96 giấy phép lái xe; xử lý 21 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường thủy.
Hà Nội: Xử lý 691 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Hà Nội: Xử lý 691 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Giaothonghanoi - Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 691 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 80 phương tiện, 279 bộ giấy tờ, tước 51 giấy phép lái xe; xử lý 21 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường thủy.
Xử lý 711 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Xử lý 711 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Giaothonghanoi - Thông tin từ Trung tâm chỉ huy thông tin Công an TP Hà Nội, ngày 9/8, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 711 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; tạm giữ 158 phương tiện, 231 bộ giấy tờ, tước 84 giấy phép lái xe; xử lý 16 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường thủy.
 Xử lý 113 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Xử lý 113 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Giaothonghanoi - Ngày 6/8, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 113 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 23 phương tiện, 43 bộ giấy tờ, tước 13 giấy phép lái xe; xử lý 15 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường thủy.
 Xử lý 434 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Xử lý 434 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Giaothonghanoi - Lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 434 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 79 phương tiện, 182 bộ giấy tờ, tước 65 giấy phép lái xe. Xử lý 12 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường thủy ngày 5/8.