Chấn chỉnh công tác vận chuyển thiết bị điện gió

Chấn chỉnh công tác vận chuyển thiết bị điện gió

Giaothonghanoi - Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các chủ hàng, đơn vị vận chuyển thiết bị điện gió thực hiện nghiêm các nội dung trong giấy phép lưu hành xe, quy định của Luật Giao thông đường bộ và các biện pháp để bảo đảm giao thông thông suốt, ATGT và an toàn công trình đường bộ.