Người đầu tiên nộp lệ phí, đăng ký ô tô qua mạng

Người đầu tiên nộp lệ phí, đăng ký ô tô qua mạng

Giaothonghanoi - Sáng 19/8, cùng với lễ khai trương Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm Thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, dịch vụ công thứ 1.000 cũng được Văn phòng Chính phủ cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG).