Hơn 12.160 hồ sơ đăng ký đổi bằng lái xe trực tuyến

PHẠM CÔNG
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Cục Đường bộ Việt Nam vừa cho biết, số hồ sơ tiếp nhận đổi bằng lái xe tăng dần, trung bình ở thời điểm hiện tại, các sở tiếp nhận gần 300 bộ mỗi ngày.

Từ tháng 11/2022, ngành giao thông triển khai dịch vụ công trực tuyến (mức độ 4) đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Đến ngày 10/7/2023, hệ thống nhận được hơn 12.160 hồ sơ đăng ký, trong đó các đơn vị đã cấp đổi gần 10.840 giấy phép lái xe, hơn 1.000 hồ sơ đang xử lý. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cung cấp chức năng thanh toán và trả kết quả cho người sử dụng trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, số hồ sơ tiếp nhận tăng dần, trung bình ở thời điểm hiện tại, các sở tiếp nhận gần 300 bộ mỗi ngày.

Trong quý I, các đơn vị chỉ tiếp nhận và giải quyết khoảng 16 hồ sơ mỗi ngày và tăng lên 92 bộ trong quý II. Năm 2022, Cục Đường bộ Việt Nam thí điểm cấp đổi giấy phép lái xe trên toàn quốc song chỉ tiếp nhận được trên 20 hồ sơ.

Nguyên nhân là các cơ sở y tế chưa kết nối dữ liệu giấy khám sức khỏe điện tử với hệ thống dịch vụ công.

Số lượng hồ sơ đăng ký trực tuyến tăng mạnh do từ tháng 3 Bộ GTVT phối hợp với Bộ Công an kết nối dữ liệu xử lý vi phạm giao thông; phối hợp với Bộ Y tế kết nối 1.044 cơ sở y tế, cung cấp hơn 624.000 giấy khám sức khỏe điện tử của người dân.

Tin liên quan