Tăng cường xử lý vi phạm trong hoạt động giao thông vận tải

PHẠM CÔNG
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Cục Quản lý đường bộ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm như: Xây dựng, lấn chiếm và sử dụng hành lang an toàn giao thông đường bộ trái phép; công tác đảm bảo an toàn giao thông khi thi công trên đường bộ đang khai thác của đơn vị thi công.

Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường công tác thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động giao thông vận tải. Để triển khai nhiệm vụ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Cục Quản lý đường bộ, Các Sở Giao thông vận tải thực hiện tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Cụ thể, trong công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Cục Quản lý đường bộ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm như: Xây dựng, lấn chiếm và sử dụng hành lang an toàn giao thông đường bộ trái phép; công tác đảm bảo an toàn giao thông khi thi công trên đường bộ đang khai thác của đơn vị thi công.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các Cục Quản lý đường bộ, các Sở Giao thông vận tải thực hiện tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, yêu cầu các Cục tăng cường phối hợp với các Sở Giao thông vận tải địa phương, ban hành kế hoạch kiểm tra, xử lý về tải trọng phương tiện và kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện, tập trung vào khu vực, tuyến đường có nhiều phương tiện có dấu hiệu vi phạm về tải trọng hoạt động như: phương tiện chở nguyên liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh, thi công các công trình, dự án… và kiểm soát ngay tại đầu nguồn hàng như cảng, bến, mỏ vật liệu, nơi tập kết hàng hóa.

Bên cạnh đó, Tổng cục đề nghị các Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai tăng cường phối hợp với các Cục Quản lý đường bộ khu vực để thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thanh tra Bộ Giao thông vận tải tại Văn bản số 1041/TTr-PCN ngày 01/12/2021.

Ngoài ra, khi triển khai thực hiện nhiệm vụ, phải nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Tin liên quan