Bỏ yêu cầu bản sao Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú trong hồ sơ thi tốt nghiệp

MINH QUÂN
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021.

Bo yeu cau ban sao So dang ky ho khau thuong tru trong ho so thi tot nghiep - Hinh anh 1
 Bỏ yêu cầu bản sao Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú trong hồ sơ thi tốt nghiệp.

Theo Khoản 4 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT sửa đổi hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 với đối tượng là người đã học xong chương trình trung học phổ thông trong năm tổ chức kỳ thi gồm:

- 2 phiếu đăng ký dự thi giống nhau;


- Bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu (gọi chung là bản sao) học bạ trung học phổ thông hoặc học bạ giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc phiếu kiểm tra của người học theo hình thức tự học đối với giáo dục thường xuyên do hiệu trưởng trường phổ thông cấp;

- Các loại chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có);

- File ảnh (hoặc 2 ảnh 4x6 trong trường hợp đăng ký dự thi trực tiếp) kiểu căn cước công dân, được chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 6 tháng.

Như vậy, so với Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT, hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đã bỏ yêu cầu bản sao Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú để được hưởng chế độ ưu tiên liên quan đến nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/5/2023.

Tin liên quan