Đăng tải công khai các công trình có vi phạm về phòng cháy, chữa cháy lên Cổng thông tin điện tử

THANH BÌNH
Chia sẻ

Giaothonghanoi - UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 21/UBND-NC về cung cấp thông tin chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Dang tai cong khai cac cong trinh co vi pham ve phong chay, chua chay len Cong thong tin dien tu - Hinh anh 1
Đăng tải công khai các công trình có vi phạm về phòng cháy, chữa cháy lên Cổng thông tin điện tử. 

Công văn nêu rõ, căn cứ Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 18/6/2021 của UBND thành phố Hà Nội về khắc phục tồn tại, xử lý vi phạm các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đã đưa vào hoạt động, UBND Thành phố đã chỉ đạo Công an Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã đăng tải công khai tên, địa chỉ, chủ đầu tư công trình vi phạm chưa nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đã đưa vào hoạt động trên Cổng thông tin điện tử của Công an Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Kế hoạch số 513/KH-BCA-C07 ngày 7/10/2022 của Bộ Công an về tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên phạm vi toàn quốc; UBND Thành phố đã ban hành Công văn số 3447/UBND-NC ngày 17/10/2022 để tổ chức triển khai thực hiện. Sau khi tổng rà soát, kiểm tra đã tiếp tục cập nhật và đăng tải công khai các công trình có vi phạm về phòng cháy, chữa cháy lên Cổng thông tin điện tử, tính đến nay đã đăng công báo 2.723 công trình vi phạm.


Trên cơ sở đề xuất của Công an Thành phố, đồng thời để nâng cao hiệu quả, giảm thiểu thời gian trong việc giải quyết hồ sơ và các thủ tục khác theo chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, UBND Thành phố giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố và các sở, ngành liên quan, trong quá trình tham mưu thực hiện thủ tục liên quan đến việc chấp thuận chủ trương đầu tư, xem xét thi đua, khen thưởng, khi cần rà soát thông tin vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy của cá nhân, tổ chức, đề nghị truy cập Cổng thông tin điện tử của Công an Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã để tra cứu thông tin.

Về việc trên, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo thường xuyên, kịp thời đăng tải thông tin liên quan đến các công trình vi phạm về phòng cháy, chữa cháy lên Cổng thông tin điện tử để các đơn vị chủ động khai thác và tra cứu thông tin.

Công an Thành phố định kỳ tổng hợp, đăng tải các công trình vi phạm về phòng cháy, chữa cháy lên Cổng thông tin điện tử của Công an Thành phố, chủ động trao đổi thông tin đến các đơn vị để thực hiện theo quy định.

 

Tin liên quan