Đề xuất sửa quy định đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

MINH QUÂN
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 23/2017/TT-BGTVT ngày 28/7/2017 quy định chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam.

De xuat sua quy dinh dang ky thuyen vien lam viec tren tau bien Viet Nam - Hinh anh 1
Đề xuất sửa quy định đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam. 

Theo Bộ Giao thông vận tải, Thông tư 23/2017/TT-BGTVT (Thông tư 23) quy định chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2017. Kể từ khi có hiệu lực đến nay, Thông tư 23 đã góp phần hỗ trợ công tác quản lý thuyền viên nhằm đáp ứng các quy định. 

Tuy nhiên, theo xu hướng phát triển kinh tế xã hội, một số quy định tại Thông tư 23 cần làm rõ hơn cũng như Thông tư 23 cần kết nối chặt chẽ hơn nữa với các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực có liên quan để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hơn nữa chất lượng cung cấp dịch vụ công (đặc biệt là dịch vụ công trực tuyến).

Ngoài ra, ngày 18/8/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 80/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải. Theo nội dung đơn giản hóa, có 2 thủ tục hành chính quy định tại Thông tư số 23/2017/TTBGTVT cần được nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.


Vì vậy, việc xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2017/TT-BGTVT là cần thiết, để phù hợp với các quy định của pháp luật và thuận lợi trong việc áp dụng thực hiện của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Một số nội dung sửa đổi, bổ sung:

- Làm rõ trách nhiệm của tổ chức cung ứng thuyền viên khi bố trí thuyền viên làm việc trên tàu biển nước ngoài cho rõ ràng, phù hợp với thực tế. 

- Bổ sung quy định về thành phần hồ sơ để đáp việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

- Rà soát, cắt giảm một số thành phần hồ sơ nhằm cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng quy định của Luật cư trú nhằm giảm thiểu giấy tờ, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính. 

- Rà soát, điều chỉnh, sửa đổi bổ sung Phụ lục II “mẫu Tờ khai đề nghị cấp Sổ thuyền viên” để đáp ứng quy định của Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.

- Bổ sung Phụ lục III “mẫu văn bản đề nghị của tổ chức” để phù hợp với thực tế nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

Tin liên quan