Hà Nội: Tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng

BẢO NAM
Chia sẻ

Giaothonghanoi - UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn Thành phố.

Ha Noi: Tang cuong cac bien phap bao ve rung va phong chay, chua chay rung - Hinh anh 1
Tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. 

Chỉ thị nêu rõ, nhằm huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp chính quyền, các Sở, ngành, các cơ quan chức năng và các chủ rừng trên địa bàn Thành phố chủ động triển khai kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), ngăn chặn, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do các vụ cháy rừng gây ra, xử lý dứt điểm tình hình xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp, bảo vệ tài nguyên rừng và giữ gìn môi trường sinh thái của Thủ đô; Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu UBND các huyện, thị xã có rừng quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 441/CĐ-TTg ngày 22/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách PCCCR và Chương trình hành động số 21-CT/TU ngày 14/5/2018 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, Công văn số 16/KL-QLR ngày 17/5/2023 của Cục Kiểm lâm - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác PCCCR. Đồng thời, thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 102 của Luật Lâm nghiệp; Xác định công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR trên địa bàn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.
 
Cùng với đó, củng cố, kiện toàn và tăng cường hoạt động của Ban Chỉ huy PCCCR tại địa phương, các tổ đội chuyên trách bảo vệ rừng rà soát, bố trí các nguồn lực, nhân lực, vật tư, trang thiết bị, phương tiện chủ động, sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng theo đúng phương châm 4 tại chỗ; Chỉ đạo lực lượng liên ngành phối hợp thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ rừng, PCCCR tại địa phương; Xây dựng kịch bản chủ động di dời nhân dân cùng tài sản, kho tàng của lực lượng vũ trang ra khỏi khu vực nguy hiểm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước khi có cháy rừng diện rộng xảy ra; Tổ chức bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần, thường trực, sẵn sàng phối hợp các lực lượng ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng và PCCCR; Bố trí đảm bảo phương tiện vận chuyển thiết bị chữa cháy và xây dựng lắp đặt hệ thống biển báo, biển cấm tại các khu vực rừng có nguy cơ cháy cao. 

 
Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về lấn chiếm đất rừng, chặt phá cây rừng, san ủi, xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp và mua bán, sang nhượng đất lâm nghiệp trái phép. Chỉ đạo UBND các xã có rừng, các chủ rừng rà soát phương tiện, thiết bị PCCCR đảm bảo hoạt động hiệu quả; rà soát hoàn thiện phương án PCCCR theo phương châm 4 tại chỗ nhằm kịp thời khống chế nhanh nhất các trường hợp cháy rừng, kiên quyết không để xảy ra cháy lớn. 
 
Thường xuyên cập nhật, theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng, tổ chức thường trực 24/24h trong những ngày nắng nóng có cấp dự báo cháy rừng từ cấp III trở lên, thông tin cảnh báo cấp cháy rừng trên hệ thống loa phát thanh ở các xã có rừng, bố trí lực lượng canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao; Thiết lập mạng thông tin liên lạc phục vụ hiệu quả công tác bảo vệ rừng, PCCCR, đặc biệt là công tác chỉ huy chữa cháy. 
 
Khẩn trương hoàn thiện công tác rà soát hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp theo Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 18/2/2022 của UBND Thành phố, lấy ý kiến các sở ngành liên quan, tham mưu báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo, thời hạn hoàn thành: Trước ngày 30/6/2023.
 
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có rừng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố nếu để xảy ra tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn được giao quản lý. 
 
UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã có rừng thực hiện công tác quản lý nhà nước về quản lý bảo vệ rừng và PCCCR.
 
Các Sở, ban, ngành của Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và chỉ đạo của UBND Thành phố tổ chức thực hiện và chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã có rừng triển khai các chương trình, kế hoạch quản lý bảo vệ rừng, PCCCR trên địa bàn Thành phố.

Tin liên quan