Việt Nam nhập khẩu 142.000 ô tô trong năm 2019

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Chỉ tính riêng trong tháng 12/2019, mặt hàng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam ước tính đạt 8 nghìn chiếc, với tổng trị giá đạt 140 triệu USD.

Thông tin từ Tổng cục Hải quan, hết năm 2019, ước tính đã nhập khẩu 142 nghìn ô tô nguyên chiếc các loại, với tổng trị giá đạt 3,1 tỷ USD, tăng 71% về lượng và tăng 69,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018.

Tính riêng trong tháng 12/2019, mặt hàng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam ước tính đạt 8 nghìn chiếc, với tổng trị giá đạt 140 triệu USD.

Ô tô nhập khẩu giá trị tới 3,1 tỷ USD trong năm 2019. Ảnh minh họa
 

Tổng cục Hải quan cho biết, ước tính tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt gần 517 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 263,45 tỷ USD, tăng 8,1% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 253,51 tỷ USD, tăng 7%. Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 12/2019 ước tính thâm hụt 1 tỷ USD. Tuy nhiên, tính chung trong cả năm 2019, cả nước xuất siêu 9,94 tỷ USD.

Tính riêng trong tháng 12 năm 2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 44,6 tỷ USD, tăng 1,1% so với tháng trước; trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 21,8 tỷ USD, giảm 4,4% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 22,8 tỷ USD, tăng 6,8%.

Theo số liệu từ Kho bạc Nhà nước, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 12/2019 là 30.860 tỷ đồng. Lũy kế đến 31/12/2019 đạt 349.921 tỷ đồng bằng 116,45% dự toán, bằng 110,9% phấn đấu, tăng 11,3% so với cùng kỳ 2018.

Tổng cục Hải quan cho biết, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là quặng và khoáng sản khác, Clanhke và xi măng,than đá, dầu thô, gỗ và sản phẩm gỗ.

Cụ thể, mặt hàng quặng và khoáng sản khác xuất khẩu trong tháng 12/2019 ước tính đạt 250 nghìn tấn, tăng 105,3% so với tháng trước và trị giá là 12 triệu USD, giảm 2,5%. Lượng xuất khẩu trong 12 tháng/2019 ước đạt 2.891 nghìn tấn, trị giá ước đạt 214 triệu USD, giảm 0,2% về lượng và tăng 9,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước; mặt hàng clanhke và xi măng xuất khẩu trong tháng 12/2019 ước tính đạt 3.600 nghìn tấn, giảm 1% so với tháng trước và trị giá là 140 triệu USD, giảm 3,5%. Lượng xuất khẩu trong 12 tháng/2019 ước đạt 33.955 nghìn tấn, trị giá ước đạt 1.395 triệu USD, tăng 7,5% về lượng và tăng 12,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Hà Thanh

Tin liên quan