Bộ Giao thông Vận tải truy trách nhiệm nhà thầu chậm bảo hành dự án quốc lộ 1 gây bức xúc dư luận

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Việc thi công chậm trễ khắc phục, sửa chữa gây mất an toàn giao thông (ATGT) trên Auốc lộ 1, gây bức xúc dư luận.

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường, nâng cao trách nhiệm bảo hành công trình, triển khai các thủ tục xác nhận hết thời gian bảo hành công trình đối với các dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên.
Theo đánh giá của Bộ GTVT, các dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên đã cơ bản hết thời gian bảo hành công trình và hoàn thành thủ tục xác nhận hết thời gian bảo hành công trình nhưng vẫn còn một số gói thầu, dự án hư hỏng cục bộ, chưa kịp thời khắc phục sửa chữa, chưa hoàn thành thủ tục xác nhận hết thời gian bảo hành công trình. Đặc biệt là đối với các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.
Do đó, Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, Ban QLDA rà soát các gói thầu đã hết thời gian bảo hành nhưng chưa hoàn thành xác nhận hết bảo hành, kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện các hư hỏng, khiếm khuyết công trình (nếu có).
Sau khi có kết quả rà soát, các nhà thầu thi công khẩn trương khắc phục, sửa chữa triệt để đảm bảo ATGT, an toàn khai thác và sớm hoàn thành thủ tục xác nhận hết thời gian bảo hành công trình theo đúng quy định.
Đặc biệt, Bộ GTVT yêu cầu àm rõ nguyên nhân, trách nhiệm tập thể, cá nhân, đơn vị thi công (nếu có) để xảy ra chậm trễ trong việc khắc phục, sửa chữa gây mất ATGT, bức xúc dư luận, ảnh hưởng tới uy tín của ngành GTVT, báo cáo Bộ GTVT để xem xét, xử lý trách nhiệm.
Đối với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT yêu cầu rà soát, thống kê số lượng các gói thầu đã hết thời gian bảo hành nhưng chưa hoàn thành xác nhận hết bảo hành của từng chủ đầu tư, Ban QLDA, đánh giá nội dung còn tồn tại và đề xuất giải pháp xử lý để đẩy nhanh tiến độ, sớm bàn giao công trình theo quy định, báo cáo về Bộ GTVT để xem xét xử lý trách nhiệm của các nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.
Đối với Cục Quản lý xây dựng&chất lượng công trình giao thông, Bộ GTVT yêu cầu phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổng hợp, tham mưu lãnh đạo Bộ chủ trì buổi làm việc với một số Ban QLDA có nhiều gói thầu tồn tại kéo dài để kiểm điểm trách nhiệm và có giải pháp xử lý các tồn tại, vướng mắc.

Quý Nguyễn

Tin liên quan