Chủ tịch TP Cần Thơ truy trách nhiệm việc để lọt F0 ở sân bay

Chủ tịch TP Cần Thơ truy trách nhiệm việc để lọt F0 ở sân bay

Giaothonghanoi - Ngày 26/6/2021, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã yêu cầu rà soát lại hồ sơ khai báo lịch trình di chuyển của BN15121, để xác định rõ do trách nhiệm cá nhân khai báo gian dối hay sự lơ là của chốt kiểm tra y tế tại sân bay Cần Thơ trong việc để lọt F0.