Khi nào phê duyệt dự án nâng cấp Quốc lộ 19 lên Tây Nguyên?

QUÝ NGUYỄN
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Dự án cải tạo, nâng cấp QL19 đoạn Km90 - Km108 từ Bình Định và tỉnh Gia Lai dự kiến sẽ được phê duyệt trong tháng 6/2022.

 QL19 qua Tây Nguyên bị hư hỏng nhiều nơi.

Đây là nội dung đáng chú ý trong cuộc họp báo cáo đầu kỳ Dự án cải tạo, nâng cấp QL19 đoạn Km90 - Km108 và các cầu trên địa bàn tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai do Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Lê Anh Tuấn chủ trì.

Theo đó, dự án này thuộc danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được Bộ GTVT phê duyệt chủ trương đầu tư tại quyết định số 1525 năm 2021. Dự án sẽ sử dụng vốn WB khi hoàn thành là trục kết nối quan trọng giữa Bình Định và Tây Nguyên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực. 

Để dự án có thể sớm hoàn thành phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 6/2022, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 2, đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị tư vấn thẩm tra rà soát kỹ và triển khai ngay các thủ tục liên quan đến lập dự án đầu tư để bảo đảm điều kiện phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

Ban QLDA2 cũng có trách nhiệm rà soát quy mô, phạm vi đầu tư, xem xét các cấu phần trong tổng mức đầu tư để bảo đảm không vượt sơ bộ tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Bộ GTVT nhấn mạnh, trong trường hợp vượt sơ bộ tổng mức đầu tư, Ban QLDA 2 nghiên cứu phương án chuyển 3 cầu thuộc tỉnh Bình Định sang đầu tư bằng nguồn vốn dư của WB trong Dự án tăng cường kết nối khu vực Tây Nguyên.

Đối với Vụ Kế hoạch Đầu tư, Bộ GTVT yêu cầu chủ trì cùng Ban QLDA 2 nghiên cứu khả năng sử dụng vốn dư Dự án tăng cường kết nối khu vực Tây Nguyên để đầu tư 3 cầu nêu trên. Trường hợp cần thay đổi chủ trương đầu tư, thực hiện song song với quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông có trách nhiệm chủ trì phối hợp cùng Tổng cục Đường bộ Việt Nam rà soát, thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 216 năm 2022 về công tác bảo trì của công ty TNHH BOT 36.71, báo cáo Bộ GTVT.

Bộ GTVT lưu ý, các đề xuất châm chước tiêu chuẩn thiết kế cần lập luận để lựa chọn phương án tối ưu, bảo đảm an toàn khai thác, tiết kiệm chi phí đầu tư; các cầu trên tuyến cần căn cứ kết quả kiểm định để có đề xuất đầu tư phù hợp với nguồn vốn và bảo đảm an toàn khai thác; Rà soát các khối lượng khảo sát do đơn vị BOT đã thực hiện để tận dụng, bảo đảm đúng thủ tục, đúng quy định và bảo đảm chất lượng.

Tin liên quan