Ngăn chặn hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam

TÔ HÀ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ vừa ký Công văn số 6450/BGTVT-VT về việc tăng cường kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam.

Ngan chan hanh vi buon ban, van chuyen trai phep gia cam, san pham gia cam qua bien gioi vao Viet Nam - Hinh anh 1
Tăng cường kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam 

Theo đó, ngày 8/6/2023, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Hồ Đức Phớc đã có Công văn số 57/BCĐ389-VPTT về việc kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam.

Thực hiện Công điện số 426/CĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam (Công điện số 426/CĐ-TTg) và Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, giai đoạn 2019-2025” (Quyết định số 172/QĐ-TTg).

Để bảo đảm thực thi nghiêm việc kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị: các Cục quản lý chuyên ngành, các Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng và đơn vị có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chỉ đạo các lực lượng chức năng trong Ngành tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Công điện số 426/CĐ-TTg và Quyết định số 172/QĐ-TTg trên địa bàn, lĩnh vực đơn vị mình phụ trách, quản lý.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên tại các đầu mối giao thông, các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường biển và hàng không; đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo 389 Quốc gia và các cơ quan chức năng có liên quan khi có yêu cầu; Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam; Có phương án cụ thể để triển khai và phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức tới các tổ chức, cá nhân các quy định của pháp luật, chính sách không vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam.

Tin liên quan