Hà Nội: Cán bộ, công chức, viên chức đi đầu về việc dán thẻ thu phí không dừng

PHẠM CÔNG
Chia sẻ

Giaothonghanoi - TP Hà Nội tăng cường phối hợp, vận động doanh nghiệp vận tải, người dân và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động triển khai dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND TP Hà Nội về việc triển khai dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng, Sở GTVT TP Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND TP Hà Nội tại Văn bản bản số 590/UBND-ĐT ngày 01/3/2022, tổng hợp kết quả dán thẻ định danh đối với xe ô tô của đơn vị gửi về Sở GTVT trước ngày 30/5/2022 để tổng hợp báo cáo Bộ GTVT và UBND TP Hà Nội theo quy định.

Hà Nội vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan đơn vị gương mẫu thực hiện việc dán thẻ định danh đối với xe ô tô cá nhân để tham gia dịch vụ thu phí ETC. 

Sở GTVT TP Hà Nội cũng đề nghị, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn chủ động phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ thu phí dán thẻ khi chủ phương tiện đến đăng kiểm phương tiện. Đồng thời, các trung tâm đăng kiểm, tăng cường phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền, vận động, yêu cầu chủ phương tiện phải dán thẻ và sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng để lưu thông qua các trạm thu phí. Hàng tháng, các trung tâm có trách nhiệm tổng hợp kết quả báo cáo Sở GTVT TP Hà Nội vào các kỳ báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm định.

Sở yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, chủ phương tiện trên địa bàn chủ động phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ thu phí dán thẻ và sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng để lưu thông qua các trạm thu phí góp phần giảm ùn tắc giao thông và minh bạch trong hoạt động thu phí, tiến tới xóa bỏ hình thức thu phí thủ công theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 155/CĐ-TTg.

Đối với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở GTVT TP Hà Nội khẩn trương rà soát và thực hiện việc dán thẻ định danh đối với tất cả các phương tiện xe ô tô thuộc phạm vi quản lý để sử dụng dịch vụ thu phí ETC khi tham gia giao thông qua các trạm thu phí; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan đơn vị gương mẫu thực hiện việc dán thẻ định danh đối với xe ô tô cá nhân để tham gia dịch vụ thu phí ETC, không sử dụng hình thức thu phí thủ công kể từ ngày 01/6/2022.

Bên cạnh đó, Sở GTVT TP Hà Nội giao văn phòng Ban an toàn giao thông tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí và các cơ quan có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận để người dân, doanh nghiệp tích cực sử dụng dịch vụ thu phí ETC theo đúng quy định, tiến tới xóa bỏ hình thức thu phí thủ công.

Giao Thanh tra Sở GTVT TP Hà Nội chỉ đạo các đội thanh tra giao thông vận tải địa bàn tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh vận tải bằng xe ô tô dán thẻ định danh đối với tất cả các xe ô tô thuộc phạm vi quản lý để sử dụng dịch vụ thu phí ETC khi tham gia giao thông qua các trạm thu phí.

Đồng thời giao Phòng Quản lý vận tải tiếp tục đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thực hiện nghiêm việc dán thẻ định danh đối tất cả các xe ô tô thuộc phạm vi quản lý, sử dụng dịch vụ thu phí ETC khi tham gia giao thông qua các trạm thu phí. Tổng hợp kết quả, tham mưu lãnh đạo Sở báo cáo Bộ GTVT và UBND TP Hà Nội theo quy định.

 

Tin liên quan