Hà Nội: Siết chặt quản lý trật tự xây dựng, an toàn giao thông

PHẠM CÔNG
Chia sẻ

Giaothonghanoi - UBND TP Hà Nội vừa có Văn bản số 218/KH-UBND TP Hà Nội về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý trật tự xây dựng, an toàn giao thông trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo UBND TP Hà Nội cho rằng, trong thời gian qua, với sự triển khai thực hiện có hiệu quả của UBND các cấp, các sở, ban, ngành, sự vào cuộc của các tổ chức chính trị, xã hội tại địa phương, sự quan tâm của các cơ quan truyền thông và sự giám sát của người dân, công tác quản lý đô thị, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố đã có những chuyển biến tích cực, được dư luận Nhân dân ghi nhận.

Cụ thể, công tác quản lý đô thị, mạng cấp nước đã đảm bảo cung cấp nước sạch cho 100% khu vực đô thị, trên 253/413 xã đã được tiếp cận nguồn nước sạch. 100% rác thải sinh hoạt được thu gom và vận chuyển trong ngày. Các công viên công cộng, vườn hoa, cây xanh được quan tâm xây mới, trồng mới, cải tạo, nâng cấp, duy tu, bảo trì. Hệ thống đường dây, cáp viễn thông và đường dây điện lực trung, hạ áp tại các tuyến phố đã và đang được hạ ngầm để đảm bảo mỹ quan đô thị.

  Công tác quản lý đô thị, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố đã có những chuyển biến tích cực, được dư luận Nhân dân ghi nhận.

Về công tác quản lý trật tự xây dựng, các công trình xây dựng đã được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trong suốt quá trình thi công, từ khi bắt đầu khởi công xây dựng đến khi hoàn thành, đưa công trình vào khai thác sử dụng; các vi phạm trật tự xây dựng đã được phát hiện kịp thời, ngăn chặn hiệu quả và xử lý dứt điểm theo các quy định hiện hành của pháp luật; Các vi phạm nổi cộm, phức tạp đã dần hạn chế phát sinh; Phát huy tối đa vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ; tinh thần, thái độ, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân và doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng đô thị từng bước được nâng cao.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý đô thị, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ ra tại nội dung Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 02/3/2022 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 02/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy, kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện với các nội dung chấn chỉnh, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp nhằm khắc phục một cách toàn diện các tồn tại, hạn chế; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy và chính quyền các cấp, cán bộ, công chức trong công tác quản lý đô thị, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố; xác định rõ các công việc, phân công tổ chức thực hiện gắn với trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ; tăng cường sự phối hợp có hiệu quả giữa các sở, ban ngành, chính quyền địa phương trong công tác quản lý đô thị, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố…

UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai các giải pháp, nhiệm vụ được UBND Thành phố giao tại nội dung một số kế hoạch chuyên đề trong công tác quản lý đô thị như, Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 23/6/2021 của UBND Thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát điện tại Nam Sơn, huyện Sóc Sơn và Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì; kế hoạch số 311/KH-UBND ngày 28/12/2021 của UBND Thành phố về việc hoàn thành các dự án phát triển nguồn tập trung và các dự án phát triển mạng cấp nước sạch trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 28/12/2021 của UBND Thành phố về phát triển hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND Thành phố về cải tạo, nâng cấp và xây mới các công viên, vườn hoa trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 – 2025…

UBND TP Hà Nội Giao Sở GTVT TP Hà Nội, phối hợp với UBND TP Hà Nội thường xuyên rà soát thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông, thường xuyên rà soát việc phân luồng, hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, hướng dẫn giao thông, giảm thiểu tình trạng đỗ xe sai quy định. Đồng thời Sở GTVT TP Hà Nội có trách nhiệm tăng cường công tác thanh, kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dừng đỗ xe sai quy định, các điểm trông giữ xe tự phát, các trường hợp vận chuyển không đảm bảo vệ sinh môi trường…

Tin liên quan