Hà Nội: Tăng cường quản lý, kiên quyết xử lý các lái xe vi phạm tốc độ

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Từ hệ thống thông tin khai thác và sử dụng dữ liệu hành trình có 18.331 đơn vị với gần 121.600 phương tiện vi phạm. Hà Nội sẽ tăng cường quản lý lái xe, kiên quyết xử lý, chấn chỉnh, kiểm điểm các lái xe thường xuyên vi phạm.

Sở GTVT Hà Nội vừa có văn bản số 2867/SGTVT-QLVT về việc chấn chỉnh công tác quản lý lái xe, bộ phận quản lý an toàn giao thông; thực hiện truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình.

Theo Sở GTVT Hà Nội, từ ngày 1/4/2020 đến 30/04/2021, qua hệ thống thông tin khai thác và sử dụng dữ liệu hành trình phát hiện 18.331 đơn vị với 121.599 phương tiện vi phạm.

Trong đó, vi phạm về tốc độ có 260 đơn vị với 621 phương tiện; vi phạm về thời gian làm việc của lái xe có 6.073 phương tiện với 38.607 đơn vị vi phạm; vi phạm về truyền dữ liệu có 11.998 đơn vị với 82.371 phương tiện.

 

  Từ ngày 1/4/2020 đến 30/04/2021, qua hệ thống thông tin khai thác và sử dụng dữ liệu hành trình phát hiện 18.331 đơn vị với 121.599 phương tiện vi phạm.

Theo đó, để thực hiện nghiêm việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh hành khách bằng xe ô tô, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm một số nội dung.

Cụ thể, đối với các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố, thực hiện ngay việc truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của các ô tô kinh doanh vận tải thuộc quyền quản lý của đơn vị hệ thống thông tin, khai thác và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Đồng thời, tăng cường quản lý lái xe, kiên quyết xử lý, chấn chỉnh, kiểm điểm các lái xe thường xuyên vi phạm tốc độ; vi phạm về thời gian làm việc của lái xe…

Đối với các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình, thực hiện việc cảnh báo đến các đối tác là đơn vị vận tải có phương tiện vi phạm về việc thực hiện đúng các quy định truyền dẫn dữ liệu đã được công bố tại các văn bản của Sở GTVT Hà Nội.

Sở GTVT Hà Nội yêu cầu Phòng Quản lý vận tải dừng cấp mới, cấp đổi phù hiệu, biển hiệu, giấy phép kinh doanh vận tải đối với các đơn vị vận tải không thực hiện đầy đủ các yêu cầu.

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở GTVT phối hợp thực hiện xử phạt nghiêm đối với các đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm việc không thực hiện quy định về truyền dữ liệu, tốc độ, thời gian làm việc của lái xe theo quy định…

 

Phạm Công

Tin liên quan