Từ 15/6, học lái xe phải thực hành trên phần mềm mô phỏng

PHẠM CÔNG
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Từ ngày 15/6, người học lái xe được công nhận trúng tuyển khi đạt các nội dung sát hạch lý thuyết; Thực hành trên phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông; thực hành lái xe trong hình, thực hành lái xe trên đường giao thông. Như vậy, để có bằng lái xe, người dân cần hoàn thành thêm phần thực hành trên phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông.

Sở GTVT TP Hà Nội vừa có Văn bản số 304 SGTVT-QLPT&NL v/v gửi các cơ sở đào tạo lái xe; các Trung tâm sát hạch lái xe nhằm triển khai kịp thời thực hiện công tác đào tạo, tổ chức sát hạch lái xe theo đúng các quy định hiện hành.

Theo đó, Sở GTVT TP Hà Nội yêu cầu các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch thuộc thẩm quyền quản lý của Sở thực hiện ngay việc giáo viên dạy thực hành lái xe phải qua tập huấn về nghiệp vụ theo chương trình tập huấn nghiệp vụ giáo viên dạy thực hành lái xe. Giấy phép đào tạo lái xe A1, A2, A3, A4 đã cấp trước ngày 15/6/2022 có giá trị theo thời hạn ghi trên giấy phép; khi giấy phép hết hạn cơ sở đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, A4 phải duy trì tiêu chuẩn kỹ thuật nghiệp vụ chuyên môn theo quy định tại Phụ lục 29 ban hành kèm Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2017/TT- BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ.

 Để có bằng lái xe, người dân cần hoàn thành thêm phần thực hành trên phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông.

Đối với cơ sở đào tạo lái xe ô tô Sở yêu cầu trang bị và duy trì thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe trên đường của học viên theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ GTVT ban hành theo tiến độ thời gian quy định. Ngoài ra, theo dõi, khai thác dữ liệu trên phần mềm hệ thống thông tin DAT để phục vụ công tác quản lý đào tạo lái xe cho học viên các khóa đào tạo học thực hành lái xe từ ngày 15/6/2022, đảm bảo tính chính xác các thông tin (về học viên, giáo viên, xe tập lái ...)

Các cơ sở đào tạo lái xe cần thực hiện quản lý dữ liệu quản lý DAT theo quy định và truyền dữ liệu từ máy chủ của cơ sở đào tạo về máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo một số nội dung như: Điền đầy đủ thông tin theo mẫu “Phiếu đăng ký tài khoản khai thác hệ thống thông tin DAT” tại Phụ lục 1 kèm theo văn bản số 3382/TCĐBVN- QLPT&NL ngày 10/6/2022 về việc truyền và khai thác dữ liệu trên phần mềm hệ thống thông tin DAT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. (Đối với cơ sở đào tạo sử dụng thiết bị của nhiều nhà cung cấp khác nhau thì đăng ký nhiều phiếu khác nhau); tổng hợp thông tin đăng ký tài khoản theo mẫu “Bảng tổng hợp đăng ký tải khoản” tại Phụ lục 2 kèm theo văn bản số 3382/TCĐBVN- QLPT&NL ngày 10/6/2022 về việc truyền và khai thác dữ liệu trên phần mềm hệ thống thông tin DAT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và gửi văn bản về Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 14/6/2022 (bản mềm gửi qua hộp thư: Vuglptnl@gmail.com) ngay sau khi nhận được thông tin, hệ thống sẽ tạo và gửi tài khoản truy cập, hướng dẫn sử dụng, kết nối vào email đăng ký.

Các đơn vị thực hiện bảo mật tài khoản truy cập hệ thống theo quy định. Yêu cầu thực hiện kết nối và truyền dữ liệu quản lý DẠT về hệ thống thông tin của Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo “Cấu trúc truyền dữ liệu quản lý DAT” tại Phụ lục 3 kèm theo văn bản số 3382/TCĐBVN- QLPT&NL ngày 10/6/2022 về việc truyền và khai thác dữ liệu trên phần mềm hệ thống thông tin DAT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Sở GTVT TP Hà Nội cũng yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe rà soát, phân loại đối tượng học viên đăng ký tham dự sát hạch từ ngày 15/6/2022 như sau: Trước ngày 31 tháng 12 năm 2022, người đã được cấp chứng chỉ đào tạo hoặc vắng, trượt trong các kỳ sát hạch trước ngày 15/6/2022 được công nhận trúng tuyển khi đạt các nội dung sát hạch (lý thuyết; thực hành lái xe trong hình; thực hành lái xe trên đường giao thông). Đối với học viên tốt nghiệp từ ngày 15/6/2022 được công nhận trúng tuyển khi đạt các nội dung sát hạch (lý thuyết; thực hành phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông; thực hành lái xe trong hình; thực hành lái xe trên đường giao thông).

Bên cạnh đó, các cơ sở đào tạo lái xe cần trang bị và sử dụng Cabin học lái xe ô tô để đào tạo lái xe ô tô trước ngày 31/12/2022. Đối với trung tâm sát hạch lái xe, sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để sát hạch lái xe ô tô, từ ngày 15/6/2022.

Tin liên quan