Vận tải hành khách quý IV/2021 giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái

THÀNH LUÂN
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Tính chung năm 2021, vận chuyển hành khách giảm 33,0% so với năm trước, luân chuyển hành khách giảm 42,0%; vận chuyển hàng hóa giảm 8,7% và luân chuyển hàng hóa giảm nhẹ 1,8%.

Vận tải hành khách tháng 12 ước tính đạt 135 triệu lượt khách vận chuyển, giảm 57,5% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê vừa được công bố cho thấy, thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, hoạt động vận tải trong nước khôi phục trở lại. Vận tải hành khách và hàng hóa quý IV/2021 đều tăng cao so với quý III/2021, trong đó vận chuyển hành khách tăng 48,4%, luân chuyển hành khách tăng 51,3% và vận chuyển hàng hóa tăng 31,8%, luân chuyển hàng hóa tăng 28,4%. Tuy nhiên, vận tải hành khách quý IV/2021 vẫn giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước do tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương.

Theo các chuyên gia đánh giá, hoạt động vận tải năm 2021 gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khi đợt dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát trên diện rộng, nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều nhà xe thường xuyên không có khách kể từ sau đợt giãn cách, Chính phủ đã có nhiều chính sách miễn, giảm chi phí hoạt động nhằm hỗ trợ DN kinh doanh vận tải trong thời kỳ rất khó khăn nhưng dự báo sẽ tiếp tục khó khăn trong những tháng đầu năm 2022. 

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tính chung năm 2021, vận chuyển hành khách giảm 33,0% so với năm trước, luân chuyển hành khách giảm 42,0%; vận chuyển hàng hóa giảm 8,7% và luân chuyển hàng hóa giảm nhẹ 1,8%.

Vận tải hành khách tháng 12 ước tính đạt 135 triệu lượt khách vận chuyển, giảm 57,5% so với cùng kỳ năm trước và luân chuyển đạt 4,3 tỷ lượt khách.km, giảm 72,6%; quý IV năm nay ước tính đạt 367,4 triệu lượt khách vận chuyển, giảm 59,8% so với cùng kỳ năm trước và luân chuyển đạt 11,9 tỷ lượt khách.km, giảm 72,7%.

Tính chung năm 2021, vận tải hành khách đạt 2.387,3 triệu lượt khách vận chuyển, giảm 33% so với năm trước (năm 2020 giảm 29,6%) và luân chuyển 94,7 tỷ lượt khách.km, giảm 42% (năm 2020 giảm 34,1%). Trong đó, vận tải trong nước đạt 2.387,2 triệu lượt khách vận chuyển, giảm 32,9% và 94,2 tỷ lượt khách.km luân chuyển, giảm 38,5%; vận tải ngoài nước đạt 107,8 nghìn lượt khách vận chuyển, giảm 96,2% và 502,5 triệu lượt khách.km luân chuyển, giảm 95%.

Xét theo ngành vận tải, tất cả các ngành đường năm 2021 đều giảm so với năm trước, trong đó hàng không và đường sắt là những ngành chịu thiệt hại khá nặng nề.

Vận tải hàng hóa tháng 12 ước đạt 149,1 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, giảm 14,6% so với cùng kỳ năm trước và luân chuyển 31,9 tỷ tấn.km, giảm 5,0%. Quý IV/2021 ước đạt 420,6 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, giảm 17,3% so với cùng kỳ năm trước và luân chuyển 90,5 tỷ tấn.km, giảm 5,6%.

Tính chung năm 2021, vận tải hàng hóa ước đạt 1.620,5 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, giảm 8,7% so với năm trước (năm 2020 giảm 5,2%) và luân chuyển 333,4 tỷ tấn.km, giảm 1,8% (năm trước giảm 6,7%). Trong đó, vận tải trong nước đạt 1.595,3 triệu tấn vận chuyển, giảm 8,5% và 203,1 tỷ tấn.km luân chuyển, tăng 9,1%; vận tải ngoài nước đạt 25,2 triệu tấn vận chuyển, giảm 16,8% và 130,3 tỷ tấn.km luân chuyển, giảm 14,9%

Tin liên quan