Bộ GTVT tiếp tục chấn chỉnh hoạt động Grab tại 4 địa phương

 
Chia sẻ

Bộ GTVT lần thứ 2 đề nghị 4 tỉnh, thành phố chấn chỉnh hoạt động của xe có ứng dụng phần mềm kết nối của Grab.

Bộ GTVT lần thứ 2 đề nghị TP Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc kiểm tra, xử lý đối với lái xe, đơn vị vận tải, đơn vị cung cấp phần mềm đối với hoạt động vận tải theo hợp đồng trên địa bàn - Ảnh minh họa
Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc đề nghị tiếp tục chấn chỉnh việc ứng dụng khoa học công nghệ trong hỗ trợ kết nối vận tải hành khách theo hợp đồng và xe taxi của Công ty TNHH Grab.

"Tháng 4/2019, Bộ GTVT nhận được phản ánh của Hiệp hội Taxi Hà Nội về việc các hãng taxi được cấp phù hiệu ngoại tỉnh kinh doanh tại nội thành Hà Nội. Tại thời điểm đó, Bộ GTVT đã có có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc đề nghị chỉ đạo lực lượng chức năng của địa phương kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành các vi phạm (nếu có) đối với lái xe, đơn vị vận tải, đơn vị cung cấp phần mềm đối với hoạt động vận tải có ứng dụng khoa học công nghệ trong hỗ trợ và quản lý kết nối vận tải hành khách theo hợp đồng trên địa bàn địa phương mình", Bộ GTVT thông tin.

Bộ GTVT cũng cho biết, vừa qua tiếp tục nhận được phản ánh của Hiệp hội Taxi Hà Nội về tình trạng một số doanh nghiệp với khoảng 3.000 xe được cấp phù hiệu tại các tỉnh ngoài, nhưng đưa xe về hoạt động thường xuyên trên địa bàn TP Hà Nội, gây mất trật tự vận tải, có dấu hiệu: "lách luật, phá giá thị trường, thậm chí có thể trốn tránh các nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ bảo hiểm xã hội với Nhà nước.

Trên cơ sở quy định tại Điều 32 Nghị định 86/2014 và phản ánh của Hiệp hội Taxi Hà Nội, Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng địa phương kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành các vi phạm (nếu có) đối với lái xe, đơn vị vận tải, đơn vị cung cấp phần mềm đối với hoạt động vận tải có ứng dụng khoa học công nghệ trong hỗ trợ và quản lý kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng trên địa bàn địa phương mình.

"Các địa phương cần kiểm tra việc thực hiện các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Nghị định số 86/2014 của Chính phủ và các quy định pháp luật khác liên quan đối với các đơn vị vận tải theo phản ánh của Hiệp hội Taxi Hà Nội và trả lời Hiệp hội này", Bộ GTVT yêu cầu.


Keyword đầu tiên có dấu
Bộ GTVT lần thứ 2 đề nghị TP Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc kiểm tra, xử lý đối với lái xe, đơn vị vận tải, đơn vị cung cấp phần mềm đối với hoạt động vận tải theo hợp đồng trên địa bàn - Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc đề nghị tiếp tục chấn chỉnh việc ứng dụng khoa học công nghệ trong hỗ trợ kết nối vận tải hành khách theo hợp đồng và xe taxi của Công ty TNHH Grab.

"Tháng 4/2019, Bộ GTVT nhận được phản ánh của Hiệp hội Taxi Hà Nội về việc các hãng taxi được cấp phù hiệu ngoại tỉnh kinh doanh tại nội thành Hà Nội. Tại thời điểm đó, Bộ GTVT đã có có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc đề nghị chỉ đạo lực lượng chức năng của địa phương kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành các vi phạm (nếu có) đối với lái xe, đơn vị vận tải, đơn vị cung cấp phần mềm đối với hoạt động vận tải có ứng dụng khoa học công nghệ trong hỗ trợ và quản lý kết nối vận tải hành khách theo hợp đồng trên địa bàn địa phương mình", Bộ GTVT thông tin.

Bộ GTVT cũng cho biết, vừa qua tiếp tục nhận được phản ánh của Hiệp hội Taxi Hà Nội về tình trạng một số doanh nghiệp với khoảng 3.000 xe được cấp phù hiệu tại các tỉnh ngoài, nhưng đưa xe về hoạt động thường xuyên trên địa bàn TP Hà Nội, gây mất trật tự vận tải, có dấu hiệu: "lách luật, phá giá thị trường, thậm chí có thể trốn tránh các nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ bảo hiểm xã hội với Nhà nước.

Trên cơ sở quy định tại Điều 32 Nghị định 86/2014 và phản ánh của Hiệp hội Taxi Hà Nội, Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng địa phương kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành các vi phạm (nếu có) đối với lái xe, đơn vị vận tải, đơn vị cung cấp phần mềm đối với hoạt động vận tải có ứng dụng khoa học công nghệ trong hỗ trợ và quản lý kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng trên địa bàn địa phương mình.

"Các địa phương cần kiểm tra việc thực hiện các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Nghị định số 86/2014 của Chính phủ và các quy định pháp luật khác liên quan đối với các đơn vị vận tải theo phản ánh của Hiệp hội Taxi Hà Nội và trả lời Hiệp hội này", Bộ GTVT yêu cầu.

Keyword đầu tiên có dấu
Bộ GTVT lần thứ 2 đề nghị TP Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc kiểm tra, xử lý đối với lái xe, đơn vị vận tải, đơn vị cung cấp phần mềm đối với hoạt động vận tải theo hợp đồng trên địa bàn - Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc đề nghị tiếp tục chấn chỉnh việc ứng dụng khoa học công nghệ trong hỗ trợ kết nối vận tải hành khách theo hợp đồng và xe taxi của Công ty TNHH Grab.

"Tháng 4/2019, Bộ GTVT nhận được phản ánh của Hiệp hội Taxi Hà Nội về việc các hãng taxi được cấp phù hiệu ngoại tỉnh kinh doanh tại nội thành Hà Nội. Tại thời điểm đó, Bộ GTVT đã có có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc đề nghị chỉ đạo lực lượng chức năng của địa phương kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành các vi phạm (nếu có) đối với lái xe, đơn vị vận tải, đơn vị cung cấp phần mềm đối với hoạt động vận tải có ứng dụng khoa học công nghệ trong hỗ trợ và quản lý kết nối vận tải hành khách theo hợp đồng trên địa bàn địa phương mình", Bộ GTVT thông tin.

Bộ GTVT cũng cho biết, vừa qua tiếp tục nhận được phản ánh của Hiệp hội Taxi Hà Nội về tình trạng một số doanh nghiệp với khoảng 3.000 xe được cấp phù hiệu tại các tỉnh ngoài, nhưng đưa xe về hoạt động thường xuyên trên địa bàn TP Hà Nội, gây mất trật tự vận tải, có dấu hiệu: "lách luật, phá giá thị trường, thậm chí có thể trốn tránh các nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ bảo hiểm xã hội với Nhà nước.

Trên cơ sở quy định tại Điều 32 Nghị định 86/2014 và phản ánh của Hiệp hội Taxi Hà Nội, Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng địa phương kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành các vi phạm (nếu có) đối với lái xe, đơn vị vận tải, đơn vị cung cấp phần mềm đối với hoạt động vận tải có ứng dụng khoa học công nghệ trong hỗ trợ và quản lý kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng trên địa bàn địa phương mình.

"Các địa phương cần kiểm tra việc thực hiện các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Nghị định số 86/2014 của Chính phủ và các quy định pháp luật khác liên quan đối với các đơn vị vận tải theo phản ánh của Hiệp hội Taxi Hà Nội và trả lời Hiệp hội này", Bộ GTVT yêu cầu.

Keyword đầu tiên có dấu
Bộ GTVT lần thứ 2 đề nghị TP Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc kiểm tra, xử lý đối với lái xe, đơn vị vận tải, đơn vị cung cấp phần mềm đối với hoạt động vận tải theo hợp đồng trên địa bàn - Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc đề nghị tiếp tục chấn chỉnh việc ứng dụng khoa học công nghệ trong hỗ trợ kết nối vận tải hành khách theo hợp đồng và xe taxi của Công ty TNHH Grab.

"Tháng 4/2019, Bộ GTVT nhận được phản ánh của Hiệp hội Taxi Hà Nội về việc các hãng taxi được cấp phù hiệu ngoại tỉnh kinh doanh tại nội thành Hà Nội. Tại thời điểm đó, Bộ GTVT đã có có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc đề nghị chỉ đạo lực lượng chức năng của địa phương kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành các vi phạm (nếu có) đối với lái xe, đơn vị vận tải, đơn vị cung cấp phần mềm đối với hoạt động vận tải có ứng dụng khoa học công nghệ trong hỗ trợ và quản lý kết nối vận tải hành khách theo hợp đồng trên địa bàn địa phương mình", Bộ GTVT thông tin.

Bộ GTVT cũng cho biết, vừa qua tiếp tục nhận được phản ánh của Hiệp hội Taxi Hà Nội về tình trạng một số doanh nghiệp với khoảng 3.000 xe được cấp phù hiệu tại các tỉnh ngoài, nhưng đưa xe về hoạt động thường xuyên trên địa bàn TP Hà Nội, gây mất trật tự vận tải, có dấu hiệu: "lách luật, phá giá thị trường, thậm chí có thể trốn tránh các nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ bảo hiểm xã hội với Nhà nước.

Trên cơ sở quy định tại Điều 32 Nghị định 86/2014 và phản ánh của Hiệp hội Taxi Hà Nội, Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng địa phương kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành các vi phạm (nếu có) đối với lái xe, đơn vị vận tải, đơn vị cung cấp phần mềm đối với hoạt động vận tải có ứng dụng khoa học công nghệ trong hỗ trợ và quản lý kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng trên địa bàn địa phương mình.

"Các địa phương cần kiểm tra việc thực hiện các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Nghị định số 86/2014 của Chính phủ và các quy định pháp luật khác liên quan đối với các đơn vị vận tải theo phản ánh của Hiệp hội Taxi Hà Nội và trả lời Hiệp hội này", Bộ GTVT yêu cầu.

Theo báo Giao Thông

Tin liên quan