Cân nhắc chuyển quyền đào tạo, cấp giấy phép lái xe cho Bộ Công an

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có ý kiến kết luận tại phiên họp thứ 48 liên quan đến đề xuất chuyển nhiệm vụ quản lý sát hạch, cấp giấp phép lái xe từ Bộ GTVT sang Bộ Công an.

 

Theo đánh giá của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự án Luật Giao thông đường bộ sửa đổi phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật, tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng yêu cầu cân nhắc việc tách nội dung giao thông đường bộ thành hai luật riêng biệt nhằm đảm bảo tính tổng thể; thống nhất; bổ sung đánh giá tác động của việc tách thành hai luật, nhất là tổ chức biên chế của lực lượng làm nhiệm vụ đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị cần tiếp tục rà soát các nội dung trong hồ sơ dự án luật để bảo đảm tính thuyết phục cao hơn, bổ sung đánh giá tác động của việc tách thành hai luật và việc chuyển nhiệm vụ quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấp phép lái xe từ Bộ GTVT sang Bộ Công an.

Theo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trách nhiệm quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấp phép lái xe thuộc thẩm quyền phân công của Chính phủ nhưng cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng để bảo đảm tính khả thi, thuận lợi cho người dân và cải cách thủ tục hành chính.

Quý Nguyễn

Tin liên quan