Chuyển đổi biển số xe quân sự sang dân sự có phải nộp lệ phí trước bạ?

 
Chia sẻ

Cục Thuế TP. Hà Nội vừa hướng dẫn về nộp lệ phí trước bạ trong trường hợp chuyển đổi biển số xe từ xe đăng ký biển số quân sự sang biển số xe dân sự.

Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2004/TTLT-BCA-BQP của Bộ Công an - Bộ Quốc phòng, xe ô tô làm nhiệm vụ kinh tế của các doanh nghiệp quốc phòng có nhu cầu cấp biển số xe dân sự, khi tham gia giao thông đều phải được đăng ký, cấp biển số theo quy định.

Tại Điều 2 Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định về đối tượng chịu lệ phí trước bạ gồm có xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, các loại xe tương tự phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (sau đây gọi chung là xe máy).

Điểm b Khoản 16 Điều 5 Thông tư 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định, tài sản của tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng khi đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng được miễn nộp lệ phí trước bạ trong những trường hợp tài sản của doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa thành sở hữu công ty cổ phần hoặc các hình thức sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước khác theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp mới được miễn nộp lệ phí trước bạ.


Theo đó, trường hợp Công ty chính thức chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sang doanh nghiệp cổ phần và phải thực hiện chuyển đổi xe ô tô quân sự biển đỏ ra đăng ký biển trắng thì thuộc trường hợp được miễn nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Điểm b Khoản 16 Điều 5 Thông tư 301/2016/TT-BTC.

Tuy nhiên, nếu xe ô tô của Công ty chưa kê khai, nộp lệ phí trước bạ lần đầu khi đăng ký biển số quân đội thì đề nghị cơ quan Thuế quản lý khoản thu kiểm tra, rà soát, thu thập căn cứ pháp lý xác định nghĩa vụ kê khai, nộp lệ phí trước bạ lần đầu của Công ty.

Theo tạp chí Tài chính

Tin liên quan