Giao Cục Hàng hải Việt Nam quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định 1148/QĐ-TTg giao Cục Hàng hải Việt Nam thuộc Bộ Giao thông vận tải quản lý các tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải.

 

Cụ thể, Cục Hàng hải Việt Nam quản lý 26 tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải cảng Cái Lân; 20 tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải cảng Cái Mép; 21 tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải cảng Thị Vải và Luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành (30/7/2020), Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện bàn giao, tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải. Việc bàn giao, tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được lập thành Biên bản theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 43/2018/NĐ-CP.

Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm quản lý, khai thác các tài sản được giao theo đúng quy định tại Nghị định số 43/2018/NĐ-CP và quy định của pháp luật liên quan; thực hiện mở sổ sách kế toán, hạch toán tài sản theo đúng quy định.

Bảo Nam

Tin liên quan