Hà Nội thành lập Tổ tuần tra Nhân dân bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở

KHẢI HOÀ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Ngày 16/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 750/UBND-NC về việc thành lập và tổ chức hoạt động Tổ tuần tra Nhân dân bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở.

Ha Noi thanh lap To tuan tra Nhan dan bao dam an ninh, trat tu o dia ban co so - Hinh anh 1
 Hà Nội thành lập Tổ tuần tra Nhân dân bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở. 
Ảnh minh hoạ

Theo đó, để nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thành lập và tổ chức hoạt động Tổ tuần tra nhân dân. Cụ thể, Tổ tuần tra nhân dân do Chủ tịch UBND cấp xã ký quyết định thành lập theo mô hình tổ tuần tra ở từng tổ dân phố, thôn có ít nhất từ 4 người trở lên, gồm 1 tổ trưởng và 1 tổ phó (là lực lượng công an chính quy: Cảnh sát khu vực, công an xã) và các tổ viên (bảo vệ dân phố, dân phòng, thanh niên, tự quản, quần chúng tốt…).

Trong đó, Tổ tuần tra nhân dân có nhiệm vụ làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, phát huy cả hệ thống chính trị duy trì và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tham gia hòa giải tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; quản lý, giáo dục, cảm hóa người vi phạm pháp luật ở cộng đồng dân cư; xây dựng gia đình văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự. Nhắc nhở, giải tán nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây mất an ninh, trật tự ở địa phương; tham gia thực hiện các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động người dân chấp hành công tác đăng ký, quản lý cư trú, khai báo tạm trú, tạm vắng, giữ gìn trật tự vệ sinh môi trường, chấp hành nghiêm luật giao thông, phòng cháy, chữa cháy, tham gia phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, bài trừ các loại tệ nạn xã hội; kiên quyết bài trừ các thói hư, tật xấu trong sinh hoạt, các loại văn hóa đồi trụy, các hủ tục lạc hậu và các hoạt động khác gây mất an ninh, trật tự tại địa bàn; tham gia bảo vệ, xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể quần chúng. 

Tổ tuần tra Nhân dân có nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng thực hiện tuần tra nhân dân: Tổ chức tuần tra, kiểm soát tại địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, vùng giáp ranh mà tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp… Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ khác về hỗ trợ bảo vệ an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở khi được cấp có thẩm quyền yêu cầu phối hợp thực hiện.

Việc bố trí phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ; chế độ bồi dưỡng, khen thưởng cho lực lượng tham gia tuần tra nhân dân giữ gìn an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở và chế độ, chính sách hỗ trợ lực lượng tham gia tổ tuần tra bị thiệt hại tính mạng hoặc tổn hại sức khỏe trong khi làm nhiệm vụ được thực hiện căn cứ theo các quy định hiện hành của pháp luật.

UBND thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành liên quan. Trong đó, Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu UBND thành phố chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện. 

Tin liên quan