Hướng dẫn chi tiết hoạt động vận tải đường bộ sau cách ly xã hội

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Để các địa phương nắm bắt rõ hơn tổ chức hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe ô tô theo văn bản chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) trước đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có hướng dẫn chi tiết về việc này.

Trong văn bản hướng dẫn này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, căn cứ theo xếp hạng nhóm nguy cơ, nhóm nguy cơ thấp và chỉ đạo của UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; Sở GTVT chủ động liên hệ, trao đổi với các Sở GTVT liên quan để thống nhất biểu đồ chạy xe tuyến cố định liên tỉnh theo nguyên tắc thực hiện tần suất chạy xe theo mức của địa phương có quy định mức tần suất chạy xe thấp hơn. Đồng thời thông báo cho các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách liên tỉnh, bến xe để triển khai thực hiện.
Đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt, taxi và tuyến cố định nội tỉnh, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho hay, tùy theo điều kiện thực tế, Sở GTVT đề xuất tham mưu UBND tỉnh, TP quy định cụ thể.
Trường hợp các tỉnh, TP tiếp tục thực hiện phương án tạm dừng các hoạt động vận chuyển hành khách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg thì Sở GTVT phải có trách nhiệm thông báo ngay cho Sở GTVT các địa phương liên quan có tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh đi qua hoặc đến được biết để thống nhất phương án hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải triển khai thực hiện.
Ngoài ra, để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở GTVT và UBND các địa phương chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm các nội dung tại Văn bản số 3863/BGTVT-VT và Văn bản số 3864/BGTVT-VT ngày 22/4/2020 của Bộ GTVT.
Trước đó, ngày 22/4, Bộ GTVT đã có Văn bản số 3863/BGTVT-VT về việc hướng dẫn các điều kiện y tế phòng chống dịch Covid-19 trên các phương tiện giao thông. Cùng ngày, cơ quan này tiếp tục ban hành Văn bản số 3864/BGTVT-VT ngày 22/4/2020 của Bộ GTVT về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 22/4/2020.
Theo chỉ đạo của Bộ GTVT, các trường hợp xe hợp đồng, xe du lịch chỉ hoạt động tối đa đến 30% theo tổng số xe của đơn vị kinh doanh vận tải với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ và tối đa đến 50% theo tổng số xe của đơn vị kinh doanh vận tải.

Quý Nguyễn

Tin liên quan