Lùi thời gian học và thi lái xe bằng phần mềm mô phỏng đến hết năm 2021

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Lùi thời hạn học và sát hạch trên phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông đến hết năm 2021.

 

Theo đại diện Vụ Phương tiện và người lái (Tổng cục Đường bộ Việt Nam), Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT (ngày 8/10/2019) về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe của Bộ Giao thông - Vận tải quy định việc sát hạch bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông sẽ được áp dụng từ ngày 1/5/2021.

Tuy nhiên, mới đây, Bộ Giao thông - Vận tải đã ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT (ngày 27/1/2021) thay đổi lộ trình, cho phép lùi thời hạn học và sát hạch trên phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông đến hết năm 2021. Thông tư số 01/2021/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 15/3/2021.

Cụ thể, việc đào tạo bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông được lùi từ ngày 1/1/2021 như quy định cũ, đến ngày 31/12/2021. Việc sát hạch lái xe bằng phần mềm mô phỏng được lùi đến ngày 1/6/2022, thay vì từ ngày 1/5/2021 như trước đây.

Thời điểm bắt buộc cơ sở đào tạo lái xe trang bị và sử dụng thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe trên đường của học viên sẽ bắt đầu từ ngày 1/1/2022 và trang bị, sử dụng ca bin học lái ô tô từ ngày 1/7/2022. Việc trang bị thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe là điều kiện kinh doanh bắt buộc đối với các cơ sở đào tạo lái xe nhằm đổi mới công tác sát hạch lý thuyết và thực hành, góp phần nâng cao chất lượng chương trình dạy học.

Thủy Nguyễn

Tin liên quan