Ô tô phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mới, xe máy phải dán nhãn năng lượng

 
Chia sẻ

Bộ GTVT đã ban hành một số chính sách mới có hiệu lực từ 1/1/2020 đối với phương tiện vận tải, nhằm đảm bảo kiểm soát hiệu quả tình trạng ô nhiễm môi trường do khí thải gây ra...

Từ 1/1/2020, ô tô không đạt chuẩn khí thải sẽ không được lưu hành

Ô tô phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mới

Từ ngày 1/1/2020, các loại ô tô sản xuất từ năm 2008 trở lại đây phải đáp ứng mức tiêu chuẩn khí thải mới với mức cao hơn hiện nay mới được cấp Chứng nhận đăng kiểm. Theo thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, hiện có trên 3,5 triệu ô tô các loại phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mới này, trong đó từ 2020 có hơn 2,4 triệu ô tô được sản xuất từ sau năm 2008 phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mới Mức 2.

Trước đó, theo Quyết định 16/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ, quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông và đã qua sử dụng có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2019 nêu rõ.

Tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô có lắp động cơ cháy cưỡng bức và động cơ cháy do nén tham gia giao thông sản xuất trước năm 1999 được tiếp tục áp dụng Mức 1.

Tiêu chuẩn ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức và động cơ cháy do nén sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2008 áp dụng Mức 2 từ ngày 1/1/2021.

Tiêu chuẩn ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức và động cơ cháy do nén tham gia giao thông, sản xuất sau năm 2008 áp dụng Mức 2 từ ngày 1/1/2020.

Ngoài ra, các loại ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải Mức 4 và 5.

*Tiêu chuẩn khí thải 4 mức (1,2,3,4) là giới hạn lớn nhất cho phép các chất gây ô nhiễm và khói trong khí thải của xe ô tô được quy định tại Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6438:2018 “Phương tiện giao thông đường bộ - Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải”.

Xe máy trước khi bán ra thị trường phải được dán nhãn năng lượng ở vị trí dễ quan sát

Xe máy phải dán nhãn năng lượng

Theo quy định tại Thông tư 59/2018/TT-BGTVT ngày 17/12/2018, hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu. Cụ thể, cơ sở sản xuất, nhập khẩu xe phải công khai thông tin về mức tiêu thụ nhiên liệu theo quy định trước khi thực hiện dán nhãn năng lượng.

Nhãn năng lượng trên từng xe phải dán tại vị trí dễ quan sát trước khi đưa ra thị trường. Việc dán nhãn năng lượng phải được cơ sở sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh xe duy trì trên xe cho tới khi xe được bàn giao đến tay người tiêu dùng.

Cũng theo Thông Tư này, cơ sở sản xuất, nhập khẩu phải công khai lại thông tin về mức tiêu thụ nhiên liệu và dán nhãn năng lượng khi tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng thay đổi; kiểu loại xe đã được công khai thông tin về mức tiêu thụ nhiên liệu và dán nhãn năng lượng có những thay đổi mà không đáp ứng được điều kiện mở rộng việc thừa nhận kết quả thử nghiệm khí thải theo quy định.

Đồng thời công khai mức tiêu thụ nhiên liệu hoặc kết quả kiểm tra, giám sát phát hiện mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế vượt quá 4% so với mức công khai của cơ sở sản xuất, nhập khẩu.


Theo VOV Giao thông

Tin liên quan