Báo cáo nghiên cứu tài chính cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc

QUÝ NGUYỄN
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dài 66km, nối 2 tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 11/2022, với tổng mức đầu tư là 17.200 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng về việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng).

Dự án đầu tư đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc theo phương thức đối tác công - tư (PPP) được UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả (đại diện liên danh các nhà đầu tư) lập đề xuất.

Bao cao nghien cuu tai chinh cao toc Tan Phu - Bao Loc - Hinh anh 1
Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dài 66km, nối 2 tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng.

Theo Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, dự kiến chi phí lập Báo cáo nghiên cứu khả thi khoảng 50,376 tỷ đồng; chi phí lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường khoảng 1,3 tỷ đồng; chi phí tư vấn độc lập thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tạm tính theo (Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban quy định về định mức xây dựng) khoảng 1,654 tỷ đồng; chi phí lập hồ sơ điều chỉnh chuyển mục đích sử dụng rừng đối với những vị trí điệu chỉnh cục bộ khoảng 250 tỷ đồng.

Ngoài ra, các chi phí khác nhà đầu tư đã thực hiện, gồm chi phí lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án là 7,321 tỷ đồng; chi phí lập hồ sơ chủ trương chuyển đổi rừng khoảng 433,213 triệu đồng (địa phận tỉnh Lâm Đồng là 181,213 triệu đồng, địa phận tỉnh Đồng Nai là 252 triệu đồng).

Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả cho biết, các chi phí này do nhà đầu tư đề xuất chi trả và tính vào tổng mức đầu tư của dự án và sẽ được tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định. Trường hợp Báo cáo nghiên cứu khả thi không được phê duyệt hoặc không lựa chọn được nhà đầu tư thực hiện dự án, nhà đầu tư đề xuất dự án chịu mọi rủi ro.

UBND tỉnh Lâm Đồng chuyển nội dung đề xuất trên của Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả đến Ban quản lý Dự án giao thông tỉnh tham mưu, đề xuất UBND tỉnh.

Được biết, Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dài 66km, nối 2 tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 11/2022, với tổng mức đầu tư là 17.200 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước tham gia vào dự án là 6.500 tỷ đồng.

Tin liên quan