Bộ GTVT trả lời đề nghị chi trả kinh phí hỗ trợ đào tạo, giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất để làm tuyến tránh đường Hồ Chí Minh

KHẢI HOÀ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời cử tri Gia Lai đề nghị chi trả kinh phí hỗ trợ đào tạo, giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất để làm tuyến tránh đường Hồ Chí Minh.

Bo GTVT tra loi de nghi chi tra kinh phi ho tro dao tao, giai quyet viec lam cho nguoi dan bi thu hoi dat de lam tuyen tranh duong Ho Chi Minh - Hinh anh 1
 Ảnh minh hoạ.

Theo Bộ GTVT, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh Chư Sê, tỉnh Gia Lai (Dự án) được Bộ GTVT giao Ban Quản lý dự án 6 tổ chức và quản lý thực hiện, UBND tỉnh Gia Lai giao cho UBND huyện Chư Sê làm Chủ đầu tư tiểu dự án thành phần bồi thường hỗ trợ, tái định cư.

Bộ GTVT đã phê duyệt Dự án đầu tư với chiều dài 10,821 km, quy mô cấp III đồng bằng. Thời gian thực hiện từ năm 2018 đến năm 2021. Trong quá trình triển khai, trên cơ sở đề nghị của địa phương, Bộ GTVT đã duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư Dự án, trong đó, sử dụng chi phí dự phòng Dự án để bổ sung kinh phí bồi thường hỗ trợ, tái định cư (02 lần điều chỉnh tăng lên là 59,113 tỷ đồng). Dự án đã hoàn thành và đang quyết toán vốn đầu tư hoàn thành với kinh phí đề nghị là 249,642 tỷ đồng (chi phí giải phóng mặt bằng là 59,113 tỷ đồng, chi phí còn lại của dự án là 278 triệu đồng).

Liên quan đến đề nghị bổ sung kinh phí giải phóng mặt bằng để hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho 217 hộ dân tại xã Ia Pal và thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai bị thu hồi đất để làm tuyến tránh đường Hồ Chí Minh qua huyện Chư Sê theo Kết luận thanh tra số 80/KL-STNMT ngày 01/6/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai, Bộ GTVT đã rà soát hồ sơ, tài liệu do UBND tỉnh Gia Lai cung cấp và nhận thấy việc áp dụng chính sách giải phóng mặt bằng chưa đúng với quy định dẫn đến phải bổ sung kinh phí là lỗi của UBND huyện Chư Sê.

Do đó, địa phương có trách nhiệm đối với phần kinh phí đề nghị bổ sung vượt tổng mức đầu tư Dự án; đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra nhà nước bảo đảm tuân thủ quy định. Về vấn đề này, Bộ GTVT đã có văn bản gửi tới UBND tỉnh Gia Lai, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai và cơ quan liên quan.

Về đề xuất bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2023: kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ GTVT rất hạn hẹp, tập trung chủ yếu cho các dự án động lực quan trọng, cấp bách theo các nguyên tắc, tiêu chí của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nên không có khả năng cân đối bố trí.

Trên cơ sở kiến nghị của cử tri và đề xuất UBND tỉnh Gia Lai tại Công văn số 92/UBND-CNXD ngày 11/01/2023, Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ với tỉnh nghiên cứu, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét đề xuất bố trí từ các nguồn vốn hợp pháp, bao gồm nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2022 để xử lý theo quy định.

Tin liên quan