Tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của các Cảng vụ hàng không

MINH THƯ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 193/QĐ-BGTVT ngày 9/3/2023 Ban hành tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của các Cảng vụ hàng không.

Theo đó, ban hành tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng tối đa phục vụ nhiệm vụ đặc thù của các Cảng vụ hàng không, cụ thể: 

Diện tích chuyên dùng trụ sở làm việc chính của 03 Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam: Tối đa là 830m2/01 Cảng vụ.

Diện tích chuyên dùng trụ sở làm việc của Đại diện Cảng vụ hàng không tại 19 Cảng hàng không địa phương: Tối đa là 272m2/01 Cảng vụ.

Diện tích chuyên dùng trụ sở làm việc của Cảng vụ hàng không quốc tế Long Thành: Tối đa là 497m2.

Tin liên quan