Tư vấn metro số 2 Bến Thành-Tham Lương chấm dứt hợp đồng

Tư vấn metro số 2 Bến Thành-Tham Lương chấm dứt hợp đồng

Giaothonghanoi - Ban Quản lý đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi UBND TP Hồ Chí Minh về tình hình triển khai tuyến metro số 2 Bến Thành-Tham Lương, trong đó cho biết tư vấn thực hiện dự án (tư vấn IC) đã thông báo chấm dứt Hợp đồng tư vấn IC.