Top 10 mẫu xe giữ giá nhất

Top 10 mẫu xe giữ giá nhất

Theo một nghiên cứu của iSeeCars về hơn 7,7 triệu xe, số tiền khấu hao trung bình sau 5 năm sử dụng chỉ bằng một nửa so với giá gốc (49,6%).