Xây mới cầu Tri Lễ ở Thanh Oai

Xây mới cầu Tri Lễ ở Thanh Oai

Giaothonghanoi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5795/QĐ-UBND, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng cầu Tri Lễ tại xã Tân Ước, huyện Thanh Oai.