Gỡ vướng pháp lý để khai thác “kho vàng” biển số xe

Gỡ vướng pháp lý để khai thác “kho vàng” biển số xe

Giaothonghanoi - Nếu việc đấu giá biển số xe được pháp luật cho phép thì người dân sẽ được sở hữu biển số xe theo sở thích cá nhân, ngân sách Nhà nước sẽ có thêm nguồn tăng thu và công tác quản lý Nhà nước về phương tiện vẫn được đảm bảo.