Hành động đẹp của ca trực chốt kiểm soát số 3 tại Hải Phòng

Hành động đẹp của ca trực chốt kiểm soát số 3 tại Hải Phòng

Giaothonghanoi - Nhặt được của rơi đem trả lại cho người đánh mất là một nét đẹp trong cuộc sống, một hành động rất đáng được biểu dương. Ngày 12/10, tổ công tác tại Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 liên ngành số 3 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đường 353 (quận Dương Kinh) cho biết nhặt được ví tiền cùng nhiều giấy tờ quan trọng mang tên Nguyễn Đức Hồng.