Hà Nội triển khai theo lộ trình thí điểm hoạt động vận tải hành khách

Hà Nội triển khai theo lộ trình thí điểm hoạt động vận tải hành khách

Giaothonghanoi - Để bảo đảm mục tiêu kép nhưng đặt sức khỏe, tính mạng người dân là trên hết, trước hết trong điều kiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, TP Hà Nội triển khai theo lộ trình thí điểm hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt, đường bộ.