Xử phạt 900 trường hợp vi phạm phòng, chống dịch trong ngày 19/8

Xử phạt 900 trường hợp vi phạm phòng, chống dịch trong ngày 19/8

Giaothonghanoi - 6 tổ công tác triển khai Kế hoạch số 502/KH-CAHN-PV01 đã kiểm soát 10.534 trường hợp, trong đó phát hiện, xử lý 36 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng; 44 trường hợp không có giấy đi đường; tạm giữ 12 phương tiện, 18 bộ giấy tờ.