Thị trường ô tô giảm mạnh trong tháng 6

Thị trường ô tô giảm mạnh trong tháng 6

Giaothonghanoi - Thị trường ô tô mới ở Việt Nam trong tháng 6 tuy giảm tới hơn 50% so hết ưu đãi phí trước bạ. Tuy nhiên, nửa đầu năm 2022, sản lượng xe tiêu thụ vẫn tăng khá.